(NĐ&ĐS) - Theo báo cáo của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Ninh, đa số trụ sở cấp xã, cấp huyện của Quảng Ninh chưa mua bảo hiểm PCCC.

Cũng theo báo cáo từ Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh, các cơ sở này cũng chưa được thẩm duyệt thiết kế PCCC trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC tại nhiều xã, huyện của Quảng Ninh trong nhiều năm chưa được coi trọng. Có nơi, nhiều năm không phát hiện, xử phạt được tổ chức, cá nhân nào có vi phạm về PCCC; có địa phương xảy ra cháy rừng trên địa bàn nhưng chính quyền xã không hay biết.

Đặc biệt, các đội dân phòng PCCC được lập ở các địa phương nhưng có những trường hợp như xảy ra vụ cháy rừng tại xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) nhưng Đội dân phòng PCCC của xã không được triển khai ngay.

PCCC8805
Một buổi diễn tập PCCC tại trường THPT Ngô Quyền, thành phố Hạ Long

Đối với các Đội dân phòng PCCC được thành lập tại các xã nhưng còn có tình trạng chưa được trang bị, cấp phát đầy đủ các trang thiết bị chuyên dùng PCCC; còn có tình trạng các xã không lập hồ sơ theo dõi, quản lý phương tiện PCCC. Hoạt động kiểm tra định kỳ phương tiện, thiết bị PCCC tại nhiều địa phương chưa được coi trọng. Có những địa phương, khi thực hiện diễn tập PCCC, nhiều trang thiết bị không hoạt động, hoạt động không đảm bảo yêu cầu.

Cũng theo báo cáo từ HĐND tỉnh Quảng Ninh, kinh phí trang cấp, hỗ trợ PCCC tại nhiều địa phương còn hạn chế, còn có tình trạng nhiều xã lồng ghép hoạt động PCCC vào ngân sách chi cho hoạt động quốc phòng – an ninh, không có kinh phí riêng chi cho công tác PCCC. Nhiều xã không thực hiện thực tập PCCC hàng năm theo yêu cầu của Luật PCCC.

Nam Khánh - Minh Hưng