(NĐ&ĐS) - Cùng với Phó Giám đốc Đại học Huế 5 giảng viên khác của Đại học Huế đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Ngày 13/4, Đại học Huế cho biết, 6 cá nhân của cơ quan này đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” vì đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.

Các cá nhân được phong tặng lần này có PGS – TS Huỳnh Văn Chương – Phó Giám đốc Đại học Huế. 5 cá nhân còn lại gồm: PGS – TS Nguyễn Xuân Bả, Giảng viên Cao cấp, Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường ĐH Nông Lâm, Tiến sĩ Trần Minh Đức, Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa Lâm nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm, PGS - TS Trần Thị Lệ Giảng viên Cao cấp, Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm, PGS – TS Nguyễn Viết Tuân, Giảng viên Cao cấp, Trưởng Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường ĐH Nông Lâm, PGS – TS Phạm Thị Ngọc Lan,, Giảng viên Cao cấp, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế.

z2432674148870_bac93f7723e0ac6d9d6defdb2633b956
PGS - TS Huỳnh Văn Chương (bên phải) vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"

Ngoài 6 nhà giáo của ĐH Huế, ở khối trường thuộc địa phương, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn có 4 cán bộ, giáo viên được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Đình Duy