Trong giai đoạn hiện nay sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã và đang được Đảng, Nhà nước chú trọng quan tâm hơn bao giờ hết. Chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện về GD&ĐT luôn thay đổi để phù hợp với nhu cầu đặt ra.

Nếu như trước đây các văn kiện của Đảng chỉ đề cập phương hướng chung “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” thì tại văn kiện đại hội XIII đã yêu cầu xác định rõ mục tiêu của GD&ĐT trong giai đoạn tới, như “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc … khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Năm học 2020 - 2021, ngành GD&ĐT tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường MN Thịnh Liệt đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đổi mới công tác giáo dục. Tập thể CBGVNV nhà trường luôn chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tận tụy, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên định trước khó khăn, thách thức, không ngừng tham gia học tập và tự học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội. Giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách của người giáo viên, nghiêm túc chấp hành đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện công tác phê và tự phê một cách trung thực, minh bạch qua việc quán triệt thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp hàng năm. Từ đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ thấy được những khuyết điểm của bản thân, có ý thức tự rèn luyện cố gắng hơn trong công tác giáo dục. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tiêu chí “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. 100% CBGVNV nhà trường tự nguyện đăng ký các tiêu chí để phấn đấu thực hiện.

Phát triển Đảng viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Chi bộ trường Mầm non Thịnh Liệt luôn chú trọng, quan tâm tới công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên mới để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho chi bộ nhà trường. Trong những năm qua, năm nào nhà trường cũng tổ chức kết nạp được từ 2-3 Đảng viên mới. Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ thực sự là những tấm gương sáng để quần chúng học tập và noi theo.     

MN1
Lễ kết nạp Đảng viên năm học 2020-2021

Để chào mừng đại hội Đảng bộ và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, thông qua các kênh như Zalo, Facebook, Website, nhà trường đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bên cạnh đó, Chi bộ nhà trường tiếp tục củng cố khối đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới, tích cực nâng cao phương pháp giảng dạy nhằm xây dựng nhà trường thành một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, có bản sắc riêng.

Nhà trường cũng đã quán triệt, triển khai cho 100% Đảng viên trong chi bộ học tập các nghị quyết, chỉ thị  của Đảng. Chi bộ cũngban hành các nghị quyết lãnh đạo tập thể CBGVNV nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non và Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục, nhà trường đã xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục dựa trên cơ sở Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành, tích hợp các hoạt động mới phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng tốt nhất mục tiêu giáo dục của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể: Tăng cường đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, 100% các lớp xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp học đảm bảo yêu cầu về nội dung, thẩm mỹ và phù hợp với độ tuổi của trẻ theo định hướng “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”. Nhà trường luôn thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể đội ngũ CBGVNV nhà trường, cha mẹ học sinh và toàn xã hội trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, chú trọng giáo dục phát triển hành vi, kỹ năng sống, thói quen vệ sinh văn minh phù hợp với trẻ, đi sâu đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi.

MN2
Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát triển kỹ năng

Đồng thời, tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm. Thông qua lồng ghép tổ chức các buổi giao lưu, sự kiện trong năm học như: “Lung linh trăng rằm”, “Ngày hội của bà, của mẹ”, “Bé đón chào năm  mới”, … trẻ được rèn luyện một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực và một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ; được thể hiện các kỹ năng đã được học trên lớp qua các sản phẩm mà trẻ thích như đèn lồng, mặt nạ, đầu sư tử, …

Đặc biệt với sự kiện “Ngày hội non sông” trẻ được trải nghiệm làm các loại bánh với mục đích giúp các con biết được nguồn gốc, nhớ ơn các vua Hùng. Qua đó giáo dục trẻ thấy được trách nhiệm của mình phải học tập thật tốt để xây dựng và bảo vệ đất nước. Giáo dục tinh thần yêu nước, tự hòa, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc đất nước Việt Nam.

Trong năm học vừa qua nhà trường cũng đã ứng dụng, tích hợp lồng ghép phương pháp giáo dục tiên tiến Steam và Montestori vào kế hoạch giáo dục trẻ trong các hoạt động: Khám phá, làm quen với toán, tạo hình, hoạt động chơi góc, hoạt động rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống, …

Với phương pháp giáo dục này, giáo viên chỉ là người định hướng, gợi mở tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực, thực hành nhiều hơn. Từ đó giúp trẻ phát triển tư duy, sáng tạo của bản thân, rèn cho trẻ kỹ năng sống, kỹ năng học tập, kỹ năng giải quyết vấn đề, biết đoàn kết khi làm nhóm, giúp trẻ có ý thức trách nhiệm đối với bản thân.

Bên cạnh đó, bữa ăn hợp lý với thực đơn phong phú theo mùa, 4 tuần không trùng lặp luôn được các cô bác nuôi dưỡng chú trọng để đảm bảo các con có sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt nhà trường đã tổ chức “Bữa ăn hạnh phúc” cho trẻ giao lưu giữa các lớp nhằm tạo cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc khi ăn và củng cố cho các con hành vi văn minh, lịch sự , thói quen tự phục vụ trong ăn uống, khuyến khích các con  ăn ngon miệng, ăn hết xuất.

Thực hiện Đề án 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong Giáo dục Đào tạo. Nhà trường luôn chú trọng sử dụng các phương tiện công cụ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin vào giảng dạy. Với những bài giảng điện tử được các cô giáo nghiên cứu, xây dựng làm cho giờ học trên lớp của trẻ hứng thú hơn.

Qua đó trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, không gượng ép. Cụ thể, trong năm học vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và ngày càng diễn biến phức tạp, các con học sinh phải nghỉ học ở nhà phòng dịch. Để không làm gián đoạn kiến thức của các con khi phải nghỉ học ở nhà cũng như theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, trường mầm non Thịnh Liệt nhanh chóng triển khai hình thức học Online. Thông qua video, giáo viên hướng dẫn, củng cố, ôn luyện cho các con những kiến thức, kỹ năng cơ bản phù hợp với độ tuổi. Những video gửi tới CMHS đều nhận được những phản hồi tích cực từ CMHS và các con, tạo được sự tin tưởng, hợp tác giữa CMHS và giáo viên, CMHS với nhà trường. Qua đó còn giáo dục các con luôn giữ gìn bản thân mình thực hiện các biện pháp phòng dịch cũng là đang làm một việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuyên truyền phụ huynh phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch để thấy được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

 

MN3
Sự phản hồi tích cực của CMHS và các bé qua các video cô giáo chia sẻ

Việc tổ chức, triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025 của thành phố và UBND Quận Hoàng Mai, nhà trường cũng đã thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng nguyên tắc về các thủ tục hành chính. Phát động phong trào thi đua tới 100% CBGVNV và CMHS trong nhà trường hưởng ứng và cam kết thực hiện. Cụ thể trong công tác tuyển sinh chuẩn bị năm học 2021-2022, nhà trường đã tuyên truyền, khuyến khích, động viên CMHS đăng ký tham gia tuyển sinh trực tuyến đảm bảo đạt tỷ lệ 100% đối với trẻ 5 tuổi.

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp CMHS không thể trực tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh trực tiếp các độ tuổi trẻ 2, 3, 4 tuổi, nhà trường đã thay đổi hình thức tuyển sinh, khuyến khích, hướng dẫn phụ huynh học sinh áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến thông qua việc thực hiện cải cách hành chính. Nhà trường tăng cường, tuyên truyền đến CMHS về việc tuyển sinh trực tuyến để CMHS hiểu, nắm rõ. Với hình thức này phụ huynh dễ dàng thực hiện vừa tiện lợi, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Đồng thời nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng trực hỗ trợ CMHS trong trường hợp cần thiết.

Để thể hiện rõ vai trò đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý của nhà trường giúp CMHS dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính trên thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu thực tế trong thời đại ứng dụng công nghệ số. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy nhanh tiến độ thu học phí không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục. Tạo điều kiện cho CMHS có thể thanh toán học phí qua các kênh thanh toán Online mà không phải trực tiếp xếp hàng ở trường hay qua các ngân hàng. Nhà trường đã kết hợp với Viettel Hà Nội để triển khai thu nộp học phí hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng ViettelPay qua việc thu tiền học hàng tháng. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp tuyên truyền đến 100% phụ huynh lợi ích của việc nộp học phí qua ứng dụng này. Bên cạnh đó, nhà trường bố trí địa điểm để cán bộ nhân viên Vietel hỗ trợ CMHS tải ứng dụng và hướng dẫn cách nộp học phí với những trường hợp chưa biết thanh toán. Kết quả: 100% CMHS đã thực hiện nghiêm túc việc thanh toán học phí qua ứng dụng ViettelPay, và có phản hồi rất tích cực, mức độ hài lòng với việc triển khai thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.

Qua việc triển khai thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường, trường mầm non Thịnh Liệt đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ CMHS, tạo sự tin tưởng và ủng hộ của CMHS, giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh trực tuyến và công tác phòng chống dịch bệnh. Đây là kết quả chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chi bộ Đảng, BGH và sự nỗ lực của CBGVNV nhà trường.

Năm học 2020-2021 đã trôi qua, dù với bao biến cố và khó khăn do dịch bệnh covid 19 gây nên, nhưng tập thể CBGVNV và các bé học sinh trường MN Thịnh Liệt luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu không ngừng và đã vinh dự đạt được một số thành tích trong các phong trào thi đua như sau:

Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Sữa học đường. Đạt giải Nhì hội thi “Thu gom vỏ sữa” do Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức. Có 01 đ/c giáo viên đạt giải nhất Vòng chung khảo Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng cấp quận lần thứ V. Có 01 đ/c nhân viên nuôi dưỡng đạt giải Nhì hội thi “Ngày hội dinh dưỡng của bé” cấp Quận. Ngày Hội CNTT cấp thành phố đạt 2 giải Nhì, 1 Giải Ba. Đặc biệt nhà trường được phòng Văn hóa thể thao quận Hoàng Mai xếp giải Nhất toàn đoàn nội dung thi đấu thể dục thể thao khối học sinh mầm non. Các bé học sinh khối mẫu giáo lớn 5-6 tuổi trường mầm non Thịnh Liệt đã đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì nội dung thi đấu Aerobic. Đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba nội dung thi đấu kéo co tại Giải thi đấu các môn thể thao học sinh quận Hoàng Mai năm học 2020-2021.

Tự hào với những thành tích đã đạt được trong năm học 2020 - 2021, các cô giáo, các con học sinh và đại diện ban phụ huynh các lớp đã tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Lễ báo công là dịp cô và trò Trường mầm non Thinh Liệt dâng lên Bác đóa hoa tươi thắm là những thành tích đáng tự hào mà cô và trò nhà trường đã đạt được, thể hiện lòng biết ơn, kính trọng tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

MN4
CBGVNV, CMHS và các bé tham gia Lễ Báo công Dâng Bác

Quá trình đổi mới công tác tổ chức, công tác chăm sóc giáo dục trong nhà trường đã đem lại những thành tích đáng tự hào. Đó là sự nỗ lực của BGH và tập thể CBGVNV trong nhà trường. Những kết quả đạt được của trường MN Thịnh Liệt chính là nguồn động lực quan trọng góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của CBGVNV nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng đội ngũ của nhà trường.

Tập thể CBGVNV trường MN Thịnh Liệt quyết tâm thực hiện tốt những định hướng tư tuởng, chính trị của Đảng trong công tác giáo dục của nhà trường và sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ngày càng phát triển hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường quyết tâm xây dựng đội ngũ CBGVNV có Tâm, có Tầm, có Tài đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và đào tạo. Phấn đấu thực hiện tốt mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình. Những cố gắng của trường MN Thịnh Liệt đang nỗ lực từng ngày nâng cao chất lượng giáo dục nhất định sẽ khiến phụ huynh ngày càng thêm tin tưởng, yên tâm gửi gắm con em mình và hứa hẹn đất nước sẽ có nhiều những mầm non, những chủ nhân tương lai sẵn sàng vững bước Hội nhập cùng bạn bè trên thế giới, tự tin sánh vai cùng các cường Quốc năm châu như lời căn dặn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.                                                                         

Nhóm tác giả