(NĐ&ĐS) - 63 gia đình trên địa bàn huyện Thanh Oai đã được nhận tiền hỗ trợ từ dự án "Ứng phó với dịch bệnh Covid-19" với tổng trị giá 180 triệu đồng.

Ngày 18/6, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Oai triển khai Điểm cấp phát tiền cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

sinhke
Người dân nhận tiền hỗ trợ từ Dự án

Điểm cấp phát do Dự án "Ứng phó với dịch bệnh Covid-19" hợp phần hỗ trợ sinh kế cho người dân do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế IFRC tài trợ.

Sau khảo sát, 63 gia đình trên địa bàn huyện đã được nhận tiền hỗ trợ từ dự án với tổng trị giá 180 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ gia đình 1 khẩu được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, 2 khẩu được nhận 2 triệu đồng, từ 3 khẩu trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Trước đó, Dự án "Ứng phó với dịch bệnh Covid-19" hợp phần Hỗ trợ sinh kế cho người dân được triển khai bởi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 443 gia đình tại 2 huyện Ứng Hoà, Sóc Sơn với tổng số tiền trên 1,23 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội