(NĐ&ĐS) - Từ ngày 19 – 20/6, Ban điều hành Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn III” tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn thực nghiệm hành động sớm (FbF) ứng phó bão và sẵn sàng ứng phó khẩn cấp thiên tai 2021 cho Đội CDRT phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa).

fbf
Chuẩn bị vật tư để chằng chống nhà cửa

Là một trong 2 địa phương trọng điểm thiên tai thuộc thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa được thụ hưởng Dự án. Từ năm 2019 đến nay, cùng với quá trình triển khai Dự án, Đội ứng phó khẩn cấp với thiên tai cấp xã (CDRT) được thành lập đã được Dự án hỗ trợ nhiều đợt tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực công tác Hội nói chung. Đặc biệt, kiến thức, kỹ năng ứng phó kịp thời khi thiên tai, thảm họa xảy ra như: tập huấn nâng cao năng lực về công tác Hội Chữ thập đỏ, tập huấn phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hợp phần CADRE, sơ cấp cứu cộng đồng; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, diễn tập ứng phó khẩn cấp khi mưa bão xảy ra…

fbf-1
Thành viên Đội CDRT phường Ninh Hà thực địa chằng chống nhà cửa

Trong 2 ngày tập huấn, Đội CDRT phường Ninh Hà được tìm hiểu về các nội dung cụ thể về FbF, cách xây dựng kế hoạch hoạt động khi FbF được kích hoạt, thực nghiệm tại hiện trường về tình huống chằng chống nhà cửa khi có bão xảy ra, hướng dẫn lập điểm đăng ký kiểm dịch và một số nội dung liên quan khác.

Mai Lê Khánh