(NĐ&ĐS) - Người dân 4 xã hưởng lợi Dự án là xã Hưng Trạch, Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch) và xã Phù Hóa, Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch).

Trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viện trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức cấp tiền mặt đa mục đích tại địa bàn 4 xã hưởng lợi Dự án là xã Hưng Trạch, Mỹ Trạch thuộc huyện Bố Trạch và xã Phù Hóa, Cảnh Hóa thuộc huyện Quảng Trạch.
qbinh
Quảng Bình cấp tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020 
Theo đó, 857 hộ dân được Ban quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh phê duyệt, được cấp phát với tổng kinh phí 1,125 tỷ đồng.
 
Trước đó, Ban quản lý dự án đã cấp phát 125 bộ dụng cụ sửa nhà, trị giá 200 triệu đồng cho các hộ hưởng lợi. Tại các điểm cấp phát, Ban tổ chức đã nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định phòng chống dịch Covid như giãn khoảng cách, đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn.
 
Trong thời gian tới theo kế hoạch của dự án, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục triển khai 02 hợp phần còn lại là tổ chức khảo sát, hướng dẫn người dân đăng ký về hợp phần sinh kế và sửa chữa nhà cửa, nắm bắt thị trường và khả năng cung ứng của các nhà cung cấp tại các địa phương đảm bảo các yếu tố kỷ thuật về con giống, vật nuôi và sửa chữa nhà an toàn để tổ chức cấp phát tiền cho các hộ dân dễ bị tổn thương, bị thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định của dự án.
Tuấn Tài