(NĐ&ĐS) – Tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ lần này, tỉnh Quảng Bình có 8 vị trí lãnh đạo các sở, ngành được thay đổi.

Ngày 29/6, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ trì Hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

trao-quyet-dinhÔng Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 8 cán bộ vừa được điều động, phân công, chỉ định và bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ.

Theo đó, Ông Phạm Quang Ánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra Tỉnh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch.

Ông Mai Xuân Hạp, Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ông Nguyễn Anh Quý, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm làm Ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Hà Vĩnh Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (cán bộ luân chuyển) được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 8 đồng chí vừa được điều động, phân công, chỉ định và bổ nhiệm. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với sự nỗ lực phấn đấu cũng như năng lực, trình độ chuyên môn của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ, nhất là cán bộ đứng đầu, căn cứ chức năng nhiệm vụ, quy chế của cơ quan, đơn vị, xác định trách nhiệm, quyền hạn để triển khai nhiệm vụ kịp thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quốc Anh