Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBDN tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 28/6, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiện toàn các chức danh HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị cũng bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

ong-nguyen-van-phuong_ecvi
Ông Nguyễn Văn Phương - tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Cũng tại hội nghị, ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970. Quê quán xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phương tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Toán; trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Phương từng làm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế từ năm 2016 đến nay. 

 Đình Duy