(NĐ&ĐS) - Ngày 13/10, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Đại hội vinh dự đón tiếp ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới với những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đột phá, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân trong Tỉnh đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt nhiều nội dung trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ đạt kết quả trước thời hạn; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết.

dai-hoi-hau-giang
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Trần Đoàn

Công tác giảm nghèo đã đem lại kết quả thiết thực, thông qua việc đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hoạt động trợ giúp pháp lý, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đã tạo động lực để người nghèo sản xuất, kinh doanh, mức sống nhân dân ở các xã nghèo, các vùng khó khăn từng bước được thay đổi, nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1% (tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2%/năm).

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được quan tâm, qua 5 năm đã giải quyết việc làm cho 90.632 lao động, đạt 120,8% chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có 460 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề cho 38.488 lao động, đạt 115% kế hoạch. Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh có bước phát triển và được sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, chất lượng nguồn lao động từng bước được nâng lên; trên địa bàn tỉnh hiện có 22 cơ sở, cơ cấu ngành nghề từng bước điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Công tác xuất khẩu lao động được quan tâm, nhất là lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Hậu Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2025.

dai-hoi-hau-giang-1
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Duy Khương

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề ra giải pháp giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững cho nhân dân, đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1% trở lên; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn với phương châm “ly nông chứ không ly hương”; duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động theo tinh thần Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Hậu Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2025.

Chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh: “Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền; chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc”.

Thu Ba