(NĐ&ĐS) - UBND TP Hải Phòng có Dự thảo quy định về quản lý, khai thác thủy sản trên vùng nước Hải Phòng. Theo đề án này, chỉ những tàu cá có chiều dài không lớn hơn 12m, hoặc tàu cá không lắp máy, đăng ký tại Hải Phòng mới được khai thác thủy sản tại vùng nước ven bờ, vùng nước nội địa của TP Hải Phòng.

hai-phong
Kiểm ngư Hải Phòng kiểm tra hoạt động khai thác thủy hải sản

Theo lãnh đạo TP Hải Phòng, TP có quy định như vậy nhằm mục đích bảo vệ, quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn TP Hải Phòng. Như vậy, những tàu cá có chiều dài lớn hơn 12 m chỉ được lưu thông, không được phép hoạt động khai thác thủy sản tại vùng nước ven bờ, vùng nước nội địa của Hải Phòng.

Bên cạnh đó, những tàu cá có chiều dài từ 6 - 12 m, được phép khai thác thủy sản tại vùng nước ven bờ, vùng nước nội địa của Hải Phòng nhưng cũng phải có Giấy phép khai thác thủy sản. Chỉ những tàu cá dưới 6m, đăng ký tại Hải Phòng mới không phải xin phép khi thực hiện khai thác thủy sản tại vùng nước ven bờ, vùng nước nội địa của Hải Phòng.

Để bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, Hải Phòng cũng tạo điều kiện, khuyến khích người dân thực hiện “thả chà rạo nhân tạo” – một hình thức để có thể dụ, nơi trú ngụ, nuôi trồng được thủy hải sản tại các vùng nước ven bờ để làm tăng nguồn lợi thủy sản tự nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái tự nhiên của những thủy vực.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng cấm ngư dân dùng các loại ngư, lưới cụ như lưới vây, lưới kéo, lưới rê, vó, chai có kích thước mắt từ 15 mm trở lên thực hiện khai thác thủy hải sản tại vùng nước ven bờ, vùng nước nội thủy.

Đối với khu vực ngư trường vùng biển Long Châu, vùng biển Hạ Mai, vào các mùa sinh sản của thủy hải sản, ngư dân cũng không được khai thác một số loài thủy sản như cá Tráp, cá Lượng, cá Trích, cá Khế và tôm He.

Hoàng Long