(NĐ&ĐS) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu cán bộ, công chức cải cách hành chính trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “om” hồ sơ.

Ngày 12/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020.

IMG_0011
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.
Báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phiên làm việc cho biết, nhìn chung công tác quản lý và thực hiện dự án của Ban Quản lý đã tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.
 
Các mặt công tác khác của Ban Quản lý đều hoàn thành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật hoặc để bị kiểm điểm, nhắc nhở. Đơn vị luôn tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong công tác, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý dự án, rút ngắn thời gian thực hiện, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như, 7 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 khởi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Công tác giải phóng mặt bằng các huyện chậm kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất di tới chậm phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng.
 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban quán triệt đảng viên, công chức, viên chức người lao động về 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, trong đó có Chương trình 06 để người lao động thấy rõ tầm quan trọng của các dự án mà Ban thực hiện. Đặc biệt khi các công trình còn liên quan đến kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
 
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đặc biệt lưu ý, Nghị định 63 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6, Ban phải đôn đốc cán bộ làm việc hết sức khẩn trương tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp.
 
“Cán bộ, công chức cải cách hành chính trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh tình trạng om hồ sơ quá thời hạn, quá dài”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu.
 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP nhắc lại những tồn tại đã được nêu rõ và yêu cầu Ban có kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm rõ rệt, cụ thể. Trong đó, tập thể lãnh đạo phải đoàn kết, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu không làm được phải điểm danh rõ từng việc, không được né tránh đùn đẩy trách nhiệm.
T. Dung