(NĐ&ĐS) - Sáng ngày 9/1, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng tới dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2017, nhất là trong việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá và khẩu hiệu hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác mà Quốc hội đề ra. TANDTC các cấp đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

chu tich
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Congly)

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị năm 2018, TANDTC cần tập trung thực hiện một số nội dung công tác, đó là:

Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 về lĩnh vực này. Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt; hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo phải tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là công tác đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp trong các hoạt động của Tòa án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác Tòa án nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ nội dung công việc phải thực hiện, có lộ trình phù hợp với tình hình, đặc điểm của các Tòa án nói chung và từng Tòa án nói riêng; Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng TAND các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy.

chanh an
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Congly)

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm qua của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án. Đồng thời, Chánh án khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Chủ tịch nước và quán triệt đến toàn hệ thống TAND để thực hiện.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, năm 2017, các TAND đã tuân thủ nghiêm túc, triển khai nhiều giải pháp đột phá, thiết thực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực công tác.

luu niem
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và TANDTC. (Ảnh: Congly)

Chánh án TANDTC cũng nêu rõ: Thời gian tới, nhiệm vụ cải cách tư pháp của Tòa án sẽ được tập trung khẩn trương hơn, cao độ hơn. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục được tăng cường, kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ, chất lượng hiệu quả của công tác xét xử được nâng lên để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tất cả những sự kiện đó đặt nền tảng và tác động sâu sắc tới hoạt động của Tòa án.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngoài nỗ lực của hệ thống TAND, Chánh án Nguyễn Hoà Bình cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan tư pháp đối với TAND.

Đại Lộc