(NĐ&ĐS) - Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành triệu tập hơn 1.000 giáo viên tiếng Anh trên địa bàn tỉnh để khảo sát đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ theo đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ” trên địa bàn.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh trên địa bàn đến năm 2025.

kiem-tra-nang-luc-giao-vien-tieng-anh-1
Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành triệu tập hơn 1.000 giáo viên tiếng Anh trên địa bàn tỉnh để kiểm tra năng lực theo đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ” trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng ngoại ngữ trên địa bàn đến năm 2025, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, trường THPT trên địa bàn tiến hành rà soát, thống kê số lượng giáo viên tiếng Anh của đơn vị theo thứ tự; số giáo viên chưa tham gia và đã tham gia bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ.

Đối với các giáo viên đã tham gia bồi dưỡng, phòng GD&ĐT các huyện, các trường THPT trên địa bàn cần thống kê theo diện; những giáo viên không đạt chuẩn sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực do Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức, những giáo viên tự bồi dưỡng để đạt chuẩn và những giáo viên đạt chuẩn sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ do Sở GD&ĐT tổ chức tính từ 2011 đến nay.  

Tiến tới, Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ triệu tập 1.180 giáo viên tiếng Anh trên địa bàn để tham gia khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ. Số lượng giáo viên còn lại sẽ tổ chức thi và khảo sát trong năm 2020.

Dự kiến, ngày 5 và 6/3/2019, Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ tổ chức hướng dẫn cho các giáo viên về quy định, quy chế khảo sát tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Đến ngày 9 và 10/3/2019 sẽ tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá năng lực của các giáo viên.

Bảo An