(NĐ&ĐS) - Theo kế hoạch năm học của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, hệ GDTX sẽ tiến hành bế giảng năm học từ ngày 27 đến ngày 31/5.

hoc-sinh-nghi-he
Học sinh sẽ bế giảng năm học từ ngày 27 đến 31/5. Tựu trường vào ngày 20/8.

Theo kế hoạch, bậc tiểu học sẽ xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2019, và bậc THCS sẽ xét hoàn thành chương trình trước ngày 15/6.

Riêng các trường ở bậc học mầm non sẽ tổ chức hoạt động hè từ ngày 18/6 đến 17/8. Do đó trẻ mầm non sẽ được nghỉ học với tổng thời gian hơn một tháng trong dịp hè, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 31/5 đến 17/6 và giai đoạn 2 từ 18/8 đến khi chính thức bước vào năm học mới.

Dự kiến học sinh tựu trường ngày 20/8 và khai giảng ngày 5/9. Như vậy thời gian nghỉ hè khoảng 3 tháng.

Tình Thương