(NĐ&ĐS) - Năm 2019, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tuyển sinh vào lớp 6 qua 2 vòng kết hợp giữa sơ tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực. Học sinh muốn vào trường sẽ phải làm 3 bài kiểm tra và phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển ngặt nghèo.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo quy định về tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Cụ thể, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm của môn Toán, Tiếng Việt trong 2 năm học lớp 1 và 2 phải đạt từ 39 điểm trở lên. Do đó, 1 trong 4 bài kiểm tra này, chỉ có 1 bài được điểm 9, còn lại là điểm 10.

Đối với năm lớp 3, tổng số các bài kiểm tra định kỳ cuối năm của 2 môn Toán, Tiếng Việt phải đạt 20 điểm, tức mỗi môn phải đạt điểm 10. Đến năm lớp 4 và 5, từng năm phải đạt điểm 10 của 4 bài kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

truong-chuyen-amsterdam
Năm 2019, trường Chuyên Hà Nội-Amsterdam sẽ tuyển sinh kết hợp giữa sơ tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực.

Ngoài các tiêu chuẩn về 3 môn trên, học bạ của thí sinh các năm từ lớp 3 phải đạt “hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. 

Bên cạnh mức điểm học bạ, thí sinh sẽ có thêm điểm ưu tiên từ 0,5-1,5 điểm khi là con em thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số...

Những thí sinh có điểm sơ tuyển từ 139 trở lên sẽ tham gia vòng 2 với 3 môn kiểm tra đánh giá năng lực là môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mỗi môn làm bài trong thời gian 45 phút, điểm tính theo thang điểm 10, điểm lẻ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Kết quả của những cuộc thi trong thời gian học tiểu học không được xem xét ưu tiên trong quá trình xét tuyển.

Cát Hải