(NĐ&ĐS) - Liên quan đến dự thảo quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" gây xôn xao dư luận, Hội đồng kỷ luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất kỷ luật một số cán bộ liên quan.

Tháng 10/2018, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo thông tư về Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp trong đó có nội dung sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học, sinh viên bị khiển trách và lần thứ hai sẽ cảnh cáo, lần thứ ba đình chỉ có thời hạn. Sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên phát hiện vi phạm.

du thao sinh vien ban dam 4 lan bi duoi hoc de xuat ky luat canh cao mot vu pho
Dự thảo sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học gây xôn xao dư luận. (Ảnh minh họa - Internet).

Dự thảo quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" này đã gây xôn xao dư luận. Bộ GD&ĐT đã phải gỡ toàn bộ nội dung Dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời chính lãnh đạo Bộ khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân trong ban soạn thảo có liên quan đến việc này.

Lãnh đạo Bộ đã ký quyết định thành lập 3 Hội đồng kỷ luật số 19, 20 và 21. Ngày 16/1/2019, Hội đồng kỷ luật của Bộ đã họp và quyết định đề xuất xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan, trong đó có 1 cán bộ bị xử lý Cảnh cáo, 1 cán bộ bị xử lý Khiển trách và 1 cán bộ bị phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc trước tập thể.

Trong số 3 người bị đề xuất xử lý kỷ luật có 1 Vụ phó vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên. Ông này bị đề xuất xử lý bằng hình thức Cảnh cáo.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, quá trình xây dựng thông tư này, ban soạn thảo nhận thấy một số nội dung liên quan phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm, không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh. 

Tình Thương