(NĐ&ĐS) - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019. Theo đó, nhóm ngành dự báo có điểm chuẩn cao nhất lên tới 27-28 điểm.

Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm nay và số lượt thí sinh đăng ký đợt tháng 4 vào trường, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019.
 
Theo đó, ngành được dự báo điểm chuẩn cao nhất là Khoa học máy tính (thuộc nhóm ngành CNTT), điểm chuẩn được dự báo là từ 27 - 28 điểm. 
 
Được biết, năm 2019, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển 6680 chỉ tiêu. 
 
Cụ thể, dự báo điểm chuẩn được chia thành 9 nhóm như sau:
 
Nhóm 1: điểm chuẩn dự kiến từ 27 - 28 điểm:
 
• CNTT: khoa học máy tính (IT1)
 
Nhóm 2: điểm chuẩn dự kiến từ 26 - 27 điểm, gồm 2 chương trình đào tạo:
 
• CNTT: kỹ thuật máy tính (IT2)
 
• CNTT khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10)
 
Nhóm 3: điểm chuẩn dự kiến từ 25 - 26 điểm, gồm 4 chương trình đào tạo:
 
• CNTT Việt – Nhật (IT-E6)
 
• CNTT Global ICT (IT-E7)
 
• Kỹ thuật cơ điện tử (ME1)
 
• Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa (EE2)
 
Nhóm 4: điểm chuẩn dự kiến từ 24 - 25 điểm, gồm 7 chương trình đào tạo:
 
• Chương trình tiên tiến điều khiển – tự động hóa và hệ thống điện (EE-E8)
 
• Kỹ thuật điện tử - viễn thông (ET1)
 
• Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh (ET-E5)
 
• Toán – Tin (MI1)
 
• Hệ thống thông tin quản lý (MI2)
 
• Kỹ thuật ô tô (TE1)
 
• Kỹ thuật hàng không (TE3)
 
Nhóm 5: điểm chuẩn dự kiến từ 23 - 24 điểm, gồm 9 chương trình đào tạo:
 
• Kỹ thuật sinh học (BF1)
 
• Kỹ thuật thực phẩm (BF2)
 
• Kỹ thuật điện (EE1)
 
• Quản lý công nghiệp - logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Đại học Northampton (Anh) (EM-NU)
 
• Chương trình tiên tiến điện tử - viễn thông (ET-E4)
 
• Chương trình tiên tiến hệ thống nhúng thông minh và IoT (ET-E9)
 
• Kỹ thuật cơ khí (ME2)
 
• Chương trình tiên tiến cơ điện tử (ME-E1)
 
• Chương trình tiên tiến kỹ thuật ô tô (TE-E2)
 
Nhóm 6: điểm chuẩn dự kiến từ 22 - 23 điểm, gồm 8 chương trình đào tạo:
 
• Chương trình tiên tiến kỹ thuật thực phẩm (BF-E12)
 
• Chương trình tiên tiến kỹ thuật hóa dược (CH-E11)
 
• Quản trị kinh doanh (EM3)
 
• Kế toán (EM4)
 
• Tài chính ngân hàng (EM5)
 
• Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2)
 
• Công nghệ thông tin – Đại học La Trobe (Úc) (IT-LTU)
 
• Kỹ thuật cơ khí động lực (TE2)
 
Nhóm 7: điểm chuẩn dự kiến từ 21 - 22 điểm, gồm 9 chương trình đào tạo:
 
• Kỹ thuật hóa học (CH1)
 
• Kinh tế công nghiệp (EM1)
 
• Quản lý công nghiệp (EM2)
 
• Quản trị kinh doanh - Đại học Victoria (New Zealand) (EM-VUW)
 
• Tiếng anh KHKT và công nghệ (FL1)
 
• Công nghệ thông tin - Đại học Victoria (New Zealand) (IT-VUW)
 
• Cơ điện tử - Đại học Nagaoka (Nhật Bản) (ME-NUT)
 
• Kỹ thuật hạt nhân (PH2)
 
• Kỹ thuật dệt may (TX1)
 
Nhóm 8: điểm chuẩn dự kiến từ 20 - 21 điểm, gồm 12 chương trình đào tạo:
 
• Hóa học (CH2)
 
• Kỹ thuật in (CH3)
 
• Công nghệ giáo dục (ED2)
 
• Kỹ thuật môi trường (EV1)
 
• Kỹ thuật nhiệt (HE1)
 
• Cơ khí chế tạo máy - Đại học Griffith (Úc) (ME-GU)
 
• Kỹ thuật vật liệu (MS1)
 
• Chương trình tiên tiến KHKT vật liệu (MS-E3)
 
• Vật lý kỹ thuật (PH1)
 
• Quản trị kinh doanh - Đại học Troy (Hoa Kỳ) (TROY–BA)
 
• Khoa học máy tính - Đại học Troy (Hoa Kỳ) (TROY–IT)
 
• Chương trình tiên tiến phân tích kinh doanh (EM-E13)
 
Nhóm 9: điểm chuẩn dự kiến từ 19 - 20 điểm, gồm 3 chương trình đào tạo:
 
• Điện tử viễn thông - Đại học Leibniz Hannover (Đức) (ET-LUH)
 
• Hệ thống thông tin - Đại học Grenoble (IT-GINP)
 
• Cơ điện tử - Đại học Leibniz Hannover (Đức) (ME-LUH)
Minh Tâm