(NĐ&ĐS) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục địa phương chuyển đổi xếp loại học sinh mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT để xét tốt nghiệp THCS.

Theo đó, về xếp loại hạnh kiểm: Học sinh mô hình trường học mới xếp loại phẩm chất “tốt” sẽ được xếp hạnh kiểm tốt; phẩm chất “đạt” xếp loại hạnh kiểm khá; phẩm chất mức “cần cố gắng” xếp loại hạnh kiểm trung bình; học sinh có khuyết điểm quy định trong Thông tư 58 xếp loại hạnh kiểm yếu.

anh-hoc-sinh
Học sinh mô hình trường học mới xếp loại phẩm chất “tốt” sẽ được xếp hạnh kiểm tốt. Ảnh: Tiền Phong.

Về xếp loại học lực: Học sinh mô hình trường học mới có kết quả học tập đạt mức “hoàn thành tốt” được xếp loại giỏi; mức “hoàn thành” và có hai phần ba số môn học đạt điểm trung bình cả năm từ 6,5 điểm trở lên xếp loại khá, dưới hai phần ba số môn học đạt 6,5 xếp loại trung bình.

Đối với học sinh đạt mức “có nội dung chưa hoàn thành” mà có hai phần ba số môn học đạt trung bình cả năm từ 5,0 trở lên và không có môn học nào dưới 3,5 thì được xếp loại trung bình; các trường hợp còn lại xếp loại yếu… 

Tình Thương