(NĐ&ĐS) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, thực hiện lắp camera giám sát giao thông tại các vị trí “nhạy cảm” để giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp cùng BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiên cứu, thực hiện lắp camera giám sát giao thông tại các vị trí “nhạy cảm” trên địa bàn các TP Cẩm Phả, Uông Bí, huyện Hoành Bồ và thị xã Đông Triều để phục vụ cả việc giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn Quảng Ninh.

Camera
Quảng Ninh sẽ sử dụng camera giám sát giao thông để giám sát cả việc vận chuyển, kinh doanh than

Trước đó, thực hiện Dự án xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh, Quảng Ninh đã giao cho BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lắp đặt 38 camera giám sát giao thông trên QL 18 nối TP Uông Bí với TP Hạ Long. Đồng thời, trên địa bàn Quảng Ninh, Ban an toàn giao thông của tỉnh Quảng Ninh cũng lắp đặt 5 camera giám sát giao thông trên địa bàn TP Hạ Long. Tuy nhiên, đến nay, hệ thống này vẫn chưa được kết nối với nhau, chưa được hoàn thiện hiệu chỉnh, quyết toán.

Đặc biệt, mặc dù đã lắp đặt hệ thống camera giám sát nhưng các Trung tâm giao thông thông minh được thiết lập tại Công an tỉnh, CA TP Hạ Long và sở Giao thông vận tải vẫn chưa được BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Do vậy, việc kết nối, vận hành hệ thống camera giám sát này chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Cùng với việc yêu cầu BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phải ưu tiên triển khai xây dựng, lắp đặt các Trung tâm điều hành giao thông thông minh tại CA tỉnh, CA TP Hạ Long và sở Giao thông vận tải theo Dự án đã được Quảng Ninh phê duyệt. Quảng Ninh cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lắp camera giám sát giao thông tại các vị trí “nhạy cảm” trên địa bàn các TP Cẩm Phả, Uông Bí và huyện Hoành Bồ để thực hiện nhiệm vụ “hai trong một”, vừa giám sát hoạt động giao thông, vừa giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển than trên địa bàn các địa phương này.

Hoàng Long