(NĐ&ĐS) - Chiều 25/1/2019, thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo công bố Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ 3 mục tiêu lớn của thành phố Hải Phòng, chia thành các mốc cụ thể khác nhau qua từng giai đoạn. Theo đó, đến năm 2025, thành phố cơ bản sẽ không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân trên đầu người/năm đạt 14.740USD, tỉ trọng góp vào tổng sản phầm GDP cả nước khoảng 6,4%, tỷ trọng góp vào vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%. Đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Hoàn thành việc chuyển đổi 50% số huyện thành đơn vị hành chính quận. Xây dựng hoàn thiện chính quyền đô thị phù hợp với yêu cầu của thành phố thông minh.

Tầm nhìn đến 2045 trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới.

50673248_1548106745332926_2215618558212177920_n
Ông Nguyễn Hữu Doãn - Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hải Phòng - phát biểu tại cuộc họp báo.

Để đạt được là thành phố tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, Bộ Chính trị đã vạch ra 8 nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố Hải Phòng cần tích cực đẩy mạnh triển khai, cụ thể như: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó các nguồn lực xã hội là động lực quan trọng, các nguồn lực Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt; Coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu; Phát triển kết cấu hạ tầng nhất là giao thông đồng bộ; Đẩy mạnh liên kết vùng trong tam giác phát triển Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo bước phát triển đột phá của thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Doãn - Trưởng ban tuyên giáo thành ủy - nhấn mạnh: Với những định hướng của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể và quán triệt nghị quyết 45 –NQ/TW đến từng cơ quan ban ngành cũng như cơ sở, Đảng viên để đạt được kết quả cao nhất.

Nguyễn Hồng Đức