(NĐ&ĐS) - Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn với tổng mức đầu tư gần 43 tỷ đồng để phục vụ khách du lịch.

Theo đó, ngày 3/12, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định số 4802/ QĐ- UBND về việc phê duyệt đề án xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch phù hợp với các tiêu chuẩn đã được Tổng cục Du lịch quy định; phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

105543baoxaydung_image004
Dự kiến đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 181 nhà vệ sinh đạt chuẩn để phục vụ khách du lịch. (Ảnh Internet.)

Đề án được phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến là 42,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh là 26,7 tỷ đồng; vốn khác (nguồn vốn ngân sách huyện, xã kết hợp với nguồn vốn xã hội hóa) là 16,2 tỷ đồng. Dự án được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì. Phạm vi thực hiện dự án là tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đã được xác định trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ các khu du lịch trọng điểm có ít nhất một nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Đến năm 2025, cơ bản các khu, điểm du lịch trọng điểm, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trở lên có nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Dự kiến đến năm 2025, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có 181 nhà vệ sinh đạt chuẩn để phục vụ du khách. Cũng tại quyết định này, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà vệ sinh được quy hoạch mới theo đề án.

Tùng Nguyễn