(NĐ&ĐS) - Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng; 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử với gần 750 ngàn cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9%, cao nhất từ trước đến nay. Trong quá trình bầu cử không xảy ra sai sót; tình hình an ninh trật tự bảo đảm; không có khiếu kiện về ứng cử viên; công tác bầu cử bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết luận tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cuộc bầu cử trên địa thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Hồng Quảng