(NĐ&ĐS) - Ngày 2/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X đã bầu ông Lữ Quang Ngời (tái cử) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Quang Trung, Nguyễn Văn Liệt và bà Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; trình độ chuyên môn Đại học Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước; Tiến sĩ ngành Chính trị học.

Ông Ngời từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

images2379614_anh_1
Chủ tịch HĐND tỉnh - Bùi Văn Nghiêm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời vừa tái cử.

Trước đó HĐND tỉnh cũng đã bỏ phiếu bầu ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy (tái cử) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh là  ông Nguyễn Minh Dũng và bà Lê Thị Thúy Kiều.

Ông Bùi Văn Nghiêm sinh năm 1966, quê quán huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ông là Tiến sĩ Khoa học chính trị, thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Ông Nghiêm từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Tại Đại hội XIII, ông Nghiêm được bầu làm Ủy viên Trung viên Trung ương Đảng.

Trần Lũy