(NĐ&ĐS) - Ngày 23/5, hơn 750 nghìn cử tri Đà Nẵng vui mừng đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chọn người đại diện cao nhất cho quyền lực nhân dân trong bộ máy nhà nước.

Sáng 23/5, hơn 750 nghìn cử tri của TP. Đà Nẵng tham gia bầu cử tại 525 tổ bầu cử, bầu ra 6 đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Đà Nẵng từ 10 ứng cử viên và lựa chọn trong tổng số 89 người ứng cử để bầu ra 52 đại biểu HĐND thành phố.

ng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Tại các điểm bầu cử, các lực lượng chức năng phục vụ bầu cử đều sẵn sàng các phương án để bảo đảm triển khai công tác bầu cử và an toàn y tế, phòng, chống dịch, kể cả trường hợp có tình huống xảy ra như phát hiện người nghi nhiễm, có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 khi đi bầu cử.

Ủy ban bầu cử thành phố cũng chỉ đạo các Tổ bầu cử triển khai phương án cử tri khai báo y tế trước khi đi bầu, thực hiện 5K, xét nghiệm tất cả thành viên tham gia công tác phục vụ bầu cử, xét nghiệm tất cả đại diện hộ gia đình toàn thành phố trước ngày bầu cử.

Một số hình ảnh trong ngày bầu cử tại TP. Đà Nẵng:

Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử
Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử
Các nhân viên y tế thực hiện các bước đo thân nhiệt và sát khuẩn cho cư tri
Các nhân viên y tế thực hiện các bước đo thân nhiệt và sát khuẩn cho cư tri
các cử tri trong buổi lễ khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử
Các cử tri trong buổi lễ khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử được bố trí ngồi giãn cách
Các cư tri nhận phiếu bầu cử
Các cư tri nhận phiếu bầu cử
Cử tri thực hiên khoảng cách để đảm bảo phòng chóng dịch
Cử tri đứng khoảng cách để đảm bảo phòng, chống dịch
Hộ trợ cử trị đi lại khó khăn trong bầu cử
Hỗ trợ cử tri đi lại khó khăn trong bầu cử
Hồng Quảng