(NĐ&ĐS) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho TP Hạ Long phải tổ chức rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị Hạ Long sau khi huyện Hoành Bồ được sát nhập vào TP Hạ Long để có cơ sở phân loại đô thị Hạ Long theo quy định của Thường vụ quốc hội về phân loại đô thị.

TP Ha Long
Sau sáp nhập, TP Hạ Long có diện tích lớn nhưng còn "khuyết" nhiều tiêu chí đô thị loại 1

Cùng với chỉ đạo này, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu TP Hạ Long phải rà soát lại các quy hoạch như Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2019; Quy hoạch chung xây dựng phía Nam huyện Hoành Bồ  đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2019 để có thể điều chỉnh các quy hoạch này sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ về TP Hạ Long.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu TP Hạ Long phải rà soát các quy hoạch phân khu 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500; quy hoạch 1/2000 tại các khu vực dự kiến thành lập phường và các quy hoạch dự án trên địa bàn TP Hạ Long “mới” để nghiên cứu, lập, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch vào quy hoạch phát triển TP Hạ Long nhằm đảm bảo tính liên kết vùng, phù hợp với định hướng phát triển TP Hạ Long sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long “mới”.

Được biết, tối ngày 12/1, Quảng Ninh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Sau sáp nhập, TP Hạ Long mới có diện tích tự nhiên hơn 1.119,12 km2 với quy mô dân số hơn 300.2267 người với 33 đơn vị hành chính xã, phường.

TP Hạ Long “mới” được quảng bá là đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đối chiếu với các tiêu chí như quy mô dân số, mật độ dân số toàn đô thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị TP Hạ Long mới với tiêu chí của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh thì Hạ Long vẫn còn thiếu nhiều tiêu chí cơ bản này.

Hoàng Long