(NĐ&ĐS) - Nếu đề án mỗi phường tại thành phố Hải Phòng được xây dựng một công viên từ 5.000 m2 đến 10.000 m2 trong giai đoạn 2021-2025 được thực hiện, Hải Phòng sẽ trở thành địa phương có số công viên trong nội thành nhiều nhất cả nước?

Hiện tại, thành phố Hải Phòng có 7 quận nội thành với tổng số 70 phường. Theo đề án mỗi phường sẽ xây dựng một công viên tại khu vực có đông dân cư, đảm bảo phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2 (tùy điều kiện có thể dao động 5.000 - 10.000m2).

24.Vuon hoa Le Chan
Vườn hoa Lê Chân, thuộc dải vườn hoa trung tâm thuộc thành phố Hải Phòng

Theo đề xuất của UBND các quận giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường trên địa bàn 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 52,3ha, tổng mức đầu tư theo các quận đề xuất khoảng 2.305 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2021-2022 xây dựng 17 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 15,97ha, tổng mức đầu tư khoảng 557 tỷ đồng. Giai đoạn 2022-2025: 50 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 26,37ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.747 tỷ đồng.

Ưu tiên xây dựng công viên tại các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động hoặc không phù hợp quy hoạch... Đối với các công viên có diện tích trên 10.000m2, giao UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị TP.

Sau khi báo cáo UBND thành phố lựa chọn, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo 41 công viên, vườn hoa cấp phường với tổng diện tích khoảng 33,74ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.169 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2021 xây dựng 14 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 14,24ha, tổng mức đầu tư khoảng 444 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2025: 27 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 19,5ha, tổng mức đầu tư khoảng 725,33 tỷ đồng.

Trước đó tại cuộc họp nghe báo cáo về các dự án công viên giai đoạn 2021-2025, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành (Hiện là phó Thủ tướng chính phủ) đã yêu cầu ưu tiên xây dựng công viên tại vị trí đất trống trước, sau đó đến đất do doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động, hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi. Trường hợp cần thiết, UBND thành phố thu hồi đất của một số hộ dân, nhưng phải có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho dân.

Hàng trăm cây cầu liên tục khởi công xây mới, hệ thống giao thông từ thành thị đến nông thôn kết nối, công viên cây xanh được mở rộng. Hải Phòng sẽ là địa phương đang có nhiều bước phát triển vượt bậc khu vực Duyên hải Bắc bộ.

Nguyễn Huyền