Tổng hợp những mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 đầy đủ nhất

Tổng hợp những mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 đầy đủ nhất

Những mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 dành cho cán bộ viên chức, giáo viên, sinh viên,.. luôn được bạn đọc chú ý. Đây là thời điểm để mọi người nhìn nhận lại những gì mình đã làm được và những khuyết điểm của chính bản thân mình. Qua đó cho mình thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Thông Tin

Full Name Mẫu bản kiểm điểm đảng viên
Genre
Size 0.45 MB
Latest Update 15 Tháng Mười Một, 2019

Nội dung bản kiểm điểm đảng viên

Bản kiểm điểm Đảng viên sẽ gồm có 7 phần chính sau đây:

Ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; và về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Tại phần này cần kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có): Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có).

Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 đầy đủ nhất

Hôm nay nhandaovadoisong.com.vn sẽ chia sẻ đến các bạn những bản kiểm điểm đảng viên 2019 ấn tượng giúp bạn nhanh chóng hoàn thành bản kiểm điểm của mình. Hãy theo dõi và đừng quên chia sẻ nhé!

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: …………………………………………..
Ngày vào Đảng: ……………………….. Chính thức ngày ………………………………… 
Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền(đoàn thể): …………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…

– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.

– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao

– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.

– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp

– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

Biện pháp khắc phục:

– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao
IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:
Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người viết bản kiểm điểm

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM ………(Kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW)

Họ và tên: …………………….Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………. Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ chính quyền,
đoàn thể: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS …………………………………………………………………….. Chi bộ: Trường THCS …………………………………………………………………………………. Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ về bổ sung kiểm điểm,
đánh giá phân loại đảng viên năm 2019 tôi tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW như sau: I. Ưu điểm 1. Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII – Luôn giữ vững quan điểm,
lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương,
chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước,
đồng thời vận động gia đình – Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Mih. – Có lối sống lành mạnh,
giản dị,
trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân – Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan. 2. Kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương,
đạo đức,
phong cách đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) a) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo,
các anh chị đi trước,
bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu,
đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý,
phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp,
xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tuần,
tháng,
HK,
năm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. b) Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu. Theo Hồ Chí Minh,
gương mẫu thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn,
được thể hiện thường xuyên,
về mọi mặt… – Đối với mình phải không tự cao tự đại,
tự mãn,
kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ,
luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay,
sửa đổi điều khuyết điểm của bản thân,
phải tự phê bình mình. – Đối với mọi người và đồng nghiệp,
luôn giữ thái độ chân thành,
khiêm tốn,
đoàn kết,
thật thà,
trung thực,
hòa đồng. – Đối với công việc luôn gương mẫu,
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,
dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc để việc công lên trên,
lên trước việc tư. c) Nói đi đôi với làm: – Nói thì phải làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức;
thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn,
suy nghĩ và hành động,
tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức;
biểu hiện của sự gương mẫu,
trung thực,
trong sáng của cán bộ,
đảng viên,
công chức. – Nói phải đúng chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước;
không được nói một đàng,
làm một nẻo;
không được hứa mà không làm;
không phải chỉ nói suông,
chỉ ngồi viết mệnh lệnh,
hô khẩu hiệu,
phải thật thà nhúng tay vào việc. Bản thân tự đăng ký nội dung: Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn;
nói phải đúng chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước;
Chịu trách nhiệm trước các phát ngôn của mình;
Giữ lời hứa trong mọi trường hợp. Làm công việc gì cũng cẩn thận,
chu đáo và làm đến nơi đến chốn,
đúng pháp luật,
không qua loa đại khái,
tự mình phải làm gương trước. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao. II- Khuyết điểm,
hạn chế và nguyên nhân: 1- Khuyết điểm,
hạn chế: – Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ,
công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế. 2- Nguyên nhân: – Trong thực hiện nhiệm vụ còn nể nang e rè dẫn đến tính đấu tranh chưa cao III- Phương hướng,
biện pháp khắc phục: – Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan. – Phát huy ưu điểm,
khắc phục về góp ý cho đồng chí,
đồng nghiệp,
mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. – Tự giác học tập,
nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ,
năng lực công tác. – Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư,
khách quan,
mạnh dạn nói thẳng,
nói thật,
chân thành. – Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực,
nhiệm vụ được giao. – Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức,
tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ. IV. Tự nhận mức xếp loại trong năm (Một trong 4 mức: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;
Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ) – Phân loại cán bộ công chức,
viên chức: Xuất sắc – Phân loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người viết bản tự kiểm điểm

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn những mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 đầy đủ nhất. Qua đó bạn nhìn nhận lại những khuyết điểm của bản thân để tiếp tục khắc phục. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết đặc sắc hơn nữa nhé! Thân Ái!

Download Tổng hợp những mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 đầy đủ nhất

Comments

Login to comment
DMCA.com Protection Status