Tải mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh chuẩn nhất

Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được xem là chuẩn mực kiến thức và đánh giá sự chuyên nghiệp của 1 cá nhân nào đó đối với công ty nước ngoài mà mình đang làm việc.  Tham khảo và tải ngay cho mình một số mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh chuẩn nhất dưới đây.

Mẫu email xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Employee Name:…………………………………………………………………………………………………………….

Employee Address:………………………………………………………………………………………………………….

Employee Personal Phone Number:……………………………………………………………………………………..

Date:……………………………………………………

Authority Name:………………………………………………………………………………………………………………

Authority Department:……………………………………………………………………………………………………….

Name of Organization:……………………………………………………………………………………………………….

Organization Address:……………………………………………………………………………………………………….

Subject: Requirement for Leave

I would like to request a leave of absence ….

Các mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất

mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anhmẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anhmẫu đơn xin nghỉ phép tiếng anh

Những mẫu đơn xin nghỉ phép được viết bằng tiếng Anh chuẩn nhất là những mẫu đơn nghỉ phép trình bày đúng thể thức văn bản, nội dung trình bày rõ ràng, mạch lạc. Bạn có thể tham khảo những mẫu đơn xin nghỉ phép trên đây để soạn cho mình một mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh thuyết phục nhất.
Kiến Thức Chung - Tags: