(NĐ&ĐS) - Với mục tiêu “Nói không với sự cố lưới điện và đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt mục tiêu trên.

Trong năm 2019, bằng nhiều các giải pháp như kiểm tra hành lang lưới tuyến kịp thời phát hiện các khiếm khuyết, đến việc thực hiện các phương án sửa chữa lớn cũng như các dự án đầu tư...qua đó đã xây dựng một hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn cung cấp điện liên tục ổn định mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Các đơn vị và cá nhân đã có nhiều cố gắng trong việc thực thi văn hoá an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty Điện lực Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng đến những kết quả cao hơn.

l
Quang cảnh Trạm 110 KV Tằng Loỏng

Đối với nội dung “Đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động”, các Phòng, Đơn vị cần chú trọng và nâng tầm giá trị Văn hoá an toàn trong hành động của CBCNV, xây dựng chuẩn mực trong mọi hành vi ứng xử của người lao động và người quản lý; Tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện các nội dung trong chương trình hành động và giá trị cốt lõi trong Văn hóa an toàn lao động  nhằm thực thi một cách có hiệu quả. Đưa nội dung thực thi VHATLĐ vào nội dung tập huấn, sát hạch định kỳ công tác ATBHLĐ.

Đối với chương trình “Nói không với sự cố lưới điện”, Công ty tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm tra rà soát việc xây dựng và triển khai chương trình tại các Đơn vị trực thuộc bao gồm các nội dung cụ thể như: Tổng kiểm tra lưới điện để thống kê các tồn tại, phân theo tính chất sự cố để lập kế hoạch cắt điện khắc phục triệt để các tồn tại trên từng tuyến đường dây, trạm biến áp. Lập kế hoạch kiểm tra, phúc tra việc thực hiện của các đơn vị và giải quyết các kiến nghị của người lao động.

Mặt khác Công ty giao kế hoạch suất sự cố, độ tin cậy cung cấp điện, kế hoạch về các phiên rửa cách điện hotline, số lần sử dụng các thiết bị phát hiện, phòng ngừa sự cố một cách chi tiết cụ thể đối với từng Đơn vị trực thuộc nhằm phát huy tính chủ động cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị. Vật tư thiết bị trước khi đưa lên lưới điện phải được xét duyệt và lựa chọn đảm bảo chất lượng, cung cấp kịp thời đồng bộ với lịch cắt điện. Bên cạnh đó Công ty đã chỉ đạo thực hiện việc xét duyệt kế hoạch cắt điện một cách đồng bộ, đảm bảo kết hợp thực hiện nhiều công việc cho một lần, một khu vực cắt điện. Việc giải phòng hành lang lưới tuyến phải có sự vào cuộc quyết liệt của các phòng nghiệp vụ liên quan cũng như các Đơn vị cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn lưới điện, có sự kiểm soát nhiều tầng nhiều lớp đảm bảo đúng quy định.

Công tác kết nối tín hiệu các thiết bị như Reclorer, LBS, hệ thống đo đếm về Trung tâm điều khiển xa cũng được Công ty đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành lưới điện. Các dự án đầu tư chuyển tiếp năm 2019 và dự án năm 2020 hiện cũng đang được triển khai đồng bộ đảm bảo thực hiện xong trước thời điểm 30/4/2020.

Hiện nay Công ty cũng đang triển khai đào tạo tập huấn tại chỗ đối với lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm điều khiển xa cũng như tại Tổ trực vận hành các Đơn vị, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ năng lực trong công tác điều hành lưới điện, đáp ứng được các yêu cầu trong tình hình mới. Các hình thức thi đua khen thưởng cũng đã được Công ty phát động kịp thời động viên khích lệ các cá nhân tập thể có thành tích qua đó tạo động lực cho người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

PV