(NĐ&ĐS) - Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai các công việc mua điện Trung Quốc năm 2020, với mục tiêu là tuyệt đối không được để thiếu điện theo chủ trương của Chính phủ, Công ty Điện lực Lào Cai đã triển khai đồng loạt các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên.

l
Quang cảnh Trạm 110 KV Tằng Loỏng

Theo đó Công ty đã đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thay thế máy biến áp T2 tại Trạm 110 kV Tằng Loỏng (E20.1) nhằm kịp thời cho việc chuyển kết dây lưới điện trung áp và được Tổng Công ty chấp thuận.  Sau khi lắp đặt xong MBA T2 – 25MVA, có thể chuyển toàn bộ các thủy điện nhỏ đấu nối phía trung áp phát về T2 &T4 TBA 110kV Tằng Loỏng, TBA 110kV Lào Cai. Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc trong việc huy động công suất các nhà máy thuỷ điện nhỏ, đảm bảo sản lượng các TBA 110kV nhận điện Trung Quốc.

Nhằm đảm bảo trong phương thức vận hành, Công ty Điện lực Lào Cai đã mời Sở Công thương phối hợp cùng làm việc với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thực hiện chuyển đấu nối TBA 110kV Gang thép Lào Cai từ sơ đồ chuyển tiếp hiện nay sang sơ đồ chữ T, đồng thời đề nghị Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung giải quyết dứt điểm việc thay thế các thiết bị, vật liệu... trên thanh cái 110kV tại TBA 110kV Gang thép Lào Cai (E20.25). Sau khi Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung giải quyết xong việc thay thế thiết bị, vật liệu mới của thanh cái 110kV, sẽ phối hợp thực hiện chuyển đấu nối nhánh rẽ TBA 110kV Gang thép Lào Cai về sơ đồ kết dây chuyển tiếp. Việc hoàn thiện sơ đồ TBA 110 kV Tằng Loỏng 3 (E20.45) cũng được Công ty triển khai và gấp rút hoàn thành

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như trên, Công ty Điện lực Lào Cai sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai trong năm 2020.

PV