(NĐ&ĐS) - Bộ Y tế khẳng định, khẩu trang vải có vai trò như một hàng rào bảo vệ ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, mỗi người phải biết cách sử dụng khẩu trang vải đúng cách.

PV/Theo Bộ Y tế /