(NĐ&ĐS) - Với sự ra đời của Hệ thống iNHANDAO, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào Hệ thống với địa chỉ nhandao.itrithuc.vn sẽ có thông tin đầy đủ và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp, đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu, thuận tiện, đảm bảo minh bạch, rõ ràng về các thông tin hỗ trợ.

Sau khi vào nhandao.itrithuc.vn, nhà tài trợ chọn địa chỉ nhân đạo muốn hỗ trợ, chọn “Tài trợ” -> hiện ra màn hình “Kế hoạch tài trợ” để Nhà tài trợ cập nhật thông tin, lịch trình tài trợ.

Qua đó Hội Chữ thập đỏ sẽ phân công cán bộ phù hợp hỗ trợ cho nhà tài trợ

Sau khi kế hoạch tài trợ được phê duyệt, một thông báo được nhắn tới nhà tài trợ để xác nhận lại.

i-nhan-dao

Nhà tài trợ có thể xem/hủy/sửa đổi kế hoạch tài trợ

Trong trường hợp muốn xem lại hoặc kế hoạch tài trợ có thay đổi, Nhà tài trợ có thể vào “Thông tin” - “Kế hoạch tài trợ” và chọn chức năng muốn thao tác tương ứng.

Sau khi sửa đổi, trạng thái mới nhất của Kế hoạch tài trợ được báo tin nhắn đến cán bộ hội Chữ thập đỏ, và sau khi cán bộ hội Chữ thập đỏ xác nhận lại Kế hoạch tài trợ mới, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến Nhà tài trợ.

Từ khi triển khai lập Hệ thống, các cấp Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành đã khảo sát được gần 60.000 địa chỉ nhân đạo; phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và FPT xử lý và cập nhật lên hệ thống iNHANDAO 17.000 địa chỉ, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự giúp đỡ của văn phòng Ban chỉ đạo Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa” và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

MT /