(NĐ&ĐS) - Giám đốc sở Du Lịch Hải Phòng Nguyễn Thị Thương Huyền vừa có văn bản trình TP Hải Phòng quy định về hoạt động du lịch, dịch vụ trên vịnh Cát Bà.

Theo quy định mới này, các tàu chở khách tham quan, tàu chở khách lưu trú, khách sạn nổi trên vịnh Cát Bà sẽ được xếp hạng.

du-thuyen
Du thuyền du lịch trên vịnh Cát Bà

Kết quả xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch trên cơ sở chất lượng dịch vụ của tàu, là cơ sở để xây dựng đơn giá bán dịch vụ lưu trú nghỉ đêm và các loại hình dịch vụ khác trên tàu. Các tàu du lịch, lưu trú phải chạy đúng tuyến, chở đúng số lượng khách theo quy định về phân hạng cấp tàu.

Bên cạnh đó, các tàu chở khách tham quan, tàu chở khách lưu trú hoạt động trên vịnh Cát Bà phải lắp đặt trang thiết bị để thu gom, xử lý chất thải, nước thải và ứng phó với sự cố môi trường.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà chỉ được hoạt động kinh doanh trong các khu vực, điểm dịch vụ du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích, bảo đảm phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Hải Phòng cũng nghiêm cấm các hành vi xây dựng các công trình, dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

 Theo quy định của Hải Phòng, vịnh Cát Bà có 4 tuyến tham quan ngày và lưu trú nghỉ đêm trên vịnh. Trong đó, tuyến tham quan ban ngày gồm tuyến Bến Bèo - Làng Chài - Đảo Khỉ - Bến Bèo; tuyến Bến Bèo - Làng Chài - Đảo Khỉ - Hòn Rùa - Cửa Việt Hải - Quai Tơ - Ba Trái Đào - Hang Tối - Hang Sáng - Bến Bèo; tuyến Bến Gót - Gia Luận - Trà Báu - Áng Ông Cậm - Hang Tối - Hang Sáng - Gia Luận - Bến Gót và tuyến Bến tàu Trung tâm du lịch Cát Bà - Đảo Cát Ông - Chùa Thiên Ứng - Bến tàu trung tâm du lịch Cát Bà. Tuyến nghỉ đêm tại các khu vực lưu trú Áng Vẹm; Quai Tơ - Tùng Gấu; Tùng Tràng; Thoi Quýt và Tùng Tràng.

Hoàng Long - Nguyễn Huyền /