(NĐ&ĐS) - Có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cho khám chữa bệnh. Chị N.T.H hiện đang sinh sống và lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, có sổ tạm trú ở nơi đang sống như vậy có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện hay không? Thủ tục mua như thế nào?

Theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định  trường hợp của chị N.T.H hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo sổ tạm trú mình đang có để đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 41/2014/TT-BYT-BTC hướng dẫn bảo hiểm y tế ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014  quy định như sau:

“5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

  1. b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;”

Như vậy, có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại các Đại lý thu bảo hiểm y tế là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi bạn có Sổ tạm trú.

Khi đi cần chuẩn bị  những loại giấy tờ sau:

– Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu 01- BHYTTN với đầy đủ thông tin cá nhân.

– Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú do cơ quan công an cấp cơ sở cấp và Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.

Sau khi thông tin được đối chiếu, sẽ phải nộp tiền đóng bảo hiểm y tế ngay tại đại lý thu bảo hiểm y tế cấp cơ sở. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm y tế nhận được hồ sơ hợp lệ, sẽ được nhận thẻ bảo hiểm y tế của mình.

VD