(NĐ&ĐS) - Nếu mỗi năm 48.000 tấn chất thải nhựa hiện đang xử lý bằng chôn lấp được tái chế, thành phố có thể tiết kiệm được khoảng 15 tỷ đồng. ​

Ngày 19/4, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Ngày Trái đất - vấn nạn rác thải nhựa, với sự tham gia của nhiều tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. 

Ước tính mỗi năm có khoảng 250.000 tấn chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn thành phố, trong đó 48.000 tấn chất thải nhựa xử lý chôn lấp cùng các loại chất thải khác mỗi năm. Số còn lại tồn lưu, được thu mua để tái chế hoặc phát tán vào môi trường. 

Tại sự kiện, bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Rác thải nhựa là mối đe dọa nghiêm trọng và đang tích tụ với khối lượng lớn ở các đại dương. Rác thải nhựa ở đại dương phá hủy môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các loại thủy sản, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng tới môi trường sống.

buc-xuc-rac-thai-nt
Ảnh minh họa

Đối với lượng rác thải nhựa ở Việt Nam, bà Quách Thị Xuân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển bền vững (Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng) cho biết: Điều cần chú trọng thực hiện là tuyên truyền thay đổi thói quen, nhận thức của cộng đồng trong sử dụng rác thải nhựa, sử dụng tiết chế và tái sử dụng tối đa đồ dùng bằng nhựa.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính trong việc thực hiện các chương trình truyền thông cộng đồng cũng như thực hiện các dự án tái chế rác thải nhựa, dự án nghiên cứu sản xuất sản phẩm bằng nguyên liệu thân thiện môi trường. 

Nếu mỗi năm 48.000 tấn chất thải nhựa hiện đang xử lý bằng chôn lấp được tái chế, thành phố có thể tiết kiệm được khoảng 15 tỷ đồng. ​

Ngoài ra, Nhà nước cần ban hành các chính sách giảm sản xuất đồ dùng bằng nhựa, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất đồ dùng bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường thay thế đồ dùng bằng nhựa. Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp cần cân đối giữa vấn đề kinh tế và môi trường. 

Hiền Hương