(NĐ&ĐS) - Theo thông tư 27/2018/TT-BYT có hiệu lực từ 1/1/2019 người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV được hưởng những quyền lợi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở tại các cơ sở theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện BHYT và khám, chữa bệnh liên quan HIV/AIDS đã quy định:

Người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc, điều trị liên quan HIV/AIDS được hưởng quyền lợi theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT (trừ trường hợp đã được các nguồn tài chính hợp pháp khác chi trả).

HIV
Ảnh minh họa

Người tham gia BHYT nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan HIV/AIDS được Quỹ BHYT chi trả: Thuốc kháng HIV (trừ trường hợp đã được nguồn tài chính hợp pháp khác chi trả); xét nghiệm HIV trong khám, chữa bệnh đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc kháng vi-rút HIV và dịch vụ khám, chữa bệnh khác liên quan HIV/AIDS đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám, chữa bệnh; xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro (trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả); điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 27/2018 quy định: Người nhiễm HIV có thẻ BHYT thực hiện việc đăng ký khám, chữa bệnh BHYT theo Thông tư số 40 ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT.

Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT trong địa bàn tỉnh và đang điều trị thuốc kháng HIV tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh có khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, nếu có nhu cầu thì được đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở đó.

Trường hợp người bệnh đang điều trị HIV/AIDS nếu phát sinh bệnh khác mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có khả năng điều trị thì người bệnh được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định pháp luật.

N.Hương