(NĐ&ĐS) - Ngày 28/3, Tỉnh uỷ Đắk Lắk phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo cấp quốc gia nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020 và chiến lược xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm đặc sắc riêng của vùng Tây Nguyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Tham dự Hội thảo về phía Trung ương có ông Nguyễn Văn Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

ng Y Phu 28.3
Ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW, TP Buôn Ma Thuột đã có những bước tiến đáng kể trong công tác xây dựng và phát triển đô thị. Tình hình KT-XH của thành phố phát triển ở mức khá, cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 60 của Bộ Chính trị đã bộc lộ những hạn chế, tồn tại. Một số định hướng phát triển thành phố chưa được triển khai thực hiện theo Kết luận 60-KL/TW và các quy hoạch đã được phê duyệt do thiếu nguồn lực kinh phí và công tác thu hút đầu tư phát triển còn hạn chế.

Đến nay, TP Buôn Ma Thuột chưa thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Thậm chí nhiều tiêu chí, chỉ tiêu còn chưa đạt so với một số thành phố của các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội thảo đã đề ra một số mục tiêu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt trên 13,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm trên 12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 395.000 tỷ đồng; phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu, phấn đấu đạt tỷ lệ đất cây xanh công cộng đô thị tối thiểu 15m2/người… Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

ng Bình 28.3
Ông Nguyễn Văn Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được thời gian qua trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị, thời gian tới, địa phương cần tập trung rà soát, đánh giá lại những tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực của thành phố nhằm tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển bền vững, lâu dài, đảm bảo quyền lợi tối đa cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả vùng Tây Nguyên nói chung; chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo chiều sâu vào các khâu, lĩnh vực, khu vực có thể tạo hiệu quả và sức lan tỏa, phù hợp với nguồn nhân lực; tiếp tục nghiên cứu, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách hiệu quả, mang tính đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư; đảm bảo xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột hài hoà giữa phát triển kinh tế và giữ gìn truyền thống, văn hoá đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên…

Mai Hương