(NĐ&ĐS) - Ngay sau lễ thông xe cầu Hoàng Văn Thụ, chiều 15/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của thành phố Hải Phòng.

Nhờ xây dựng nông thôn mới, thu nhập khu vực nông thôn tại Hải Phòng tăng dần theo các năm và đến năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng trên 39 triệu đồng so với năm 2010.

TT Ngyễn Xuân Phúc phát biểu NTM HP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hải Phòng xây dựng nông thôn mới Hải Phòng - miền quê đáng sống

Hải Phòng có 139/139, đạt 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới của Trung ương và trung bình cả nước, như: Đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hoá.

Theo thống kê, Hải Phòng đã huy động 47.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, 45% là nguồn lực ngoài ngân sách. Riêng trong xây dựng giao thông nông thôn, toàn thành phố đã hoàn thành trên 3.700 km đường giao thông. Đó là nhờ cách làm sáng tạo của Hải Phòng, hỗ trợ 100% xi măng cho các xã, các nguồn lực, vật tư còn lại do nhân dân đóng góp. Nhờ đó, nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng. Ở một số huyện, nhân dân đóng góp tới trên 85% nguồn lực làm đường, đã hiến tổng cộng gần 420ha đất để mở đường.

Đặc biệt năm 2016, thành phố đã ban hành cơ chế ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới; xác định mức hỗ trợ bình quân cụ thể cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm. Giai đoạn 2016-2017 mỗi xã xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 22 tỷ đồng, năm 2018 được hỗ trợ 24 tỷ đồng/xã; Năm 2019 được hỗ trợ 25 tỷ đồng/xã. Từ năm 2016 phân cấp quản lý vốn đầu tư cho các huyện cả về xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng ghi nhận kết quả mà Hải Phòng đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đóng góp về cả lý luận và thực tiễn để tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước. Thủ tướng còn nhấn mạnh: “Trong xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng nhất là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Hải Phòng vẫn có tới 54% dân cư sống ở nông thôn với trên 1,1 triệu người, 53% đất nông nghiệp. Đây là thách thức lớn, nhiệm vụ nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

TT thăm mô hình NTM
Thủ tướng thăm mô hình nuôi cá "sông trong ao" tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiên phong trong xây dựng những miền quê nông thôn mới đáng sống, xanh, sạch, đẹp: "Chúng ta đã có thành phố đáng sống rồi, chúng ta đưa thêm một tiêu chí nữa: Nông thôn Hải Phòng – miền quê đáng sống. Từ nay đến cuối năm 2020, Hải Phòng cần có phương án cụ thể hơn nữa, được công bố rộng rãi hơn nữa việc xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã vùng hải đảo như: Cát Bà và Bạch Long Vĩ. Tôi đề nghị các đồng chí sớm nghiên cứu phương án và báo cáo với Chính phủ. Các xã đảo, huyện đảo này mà làm được Nông thôn mới rất có ý nghĩa với đất nước, là bài học kinh nghiệm rất quý. 

Hải Phòng năm nay là một thành phố tăng trưởng cao nhất nước, quy mô nền kinh tế lớn như thế, vượt thu của Hải Phòng rất lớn. Các đồng chí phải dành kinh phí cho công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, đồng thời tiên phong đi trước trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.”

Bên cạnh những kết quả tích cực mà thành phố Hải Phòng đạt được, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại cần sớm được quan tâm giải quyết về sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn như quy mô còn nhỏ bé, phân tán. Nông nghiệp có tăng trưởng nhưng chưa cao; chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Cả nước đã có trên 40 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nhưng Hải Phòng vẫn chưa có huyện nào....

Minh Hưng