(NĐ&ĐS) - Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 (10/3 âm lịch), phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ được kéo dài thời gian hoạt động.

pho-di-bo-ho-guom
UBND quận Hoàn Kiếm thông báo kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

Theo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2019, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận như sau:

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) được tổ chức từ 19 giờ, ngày 12/4/2019 (thứ Sáu) đến 24 giờ, ngày 15/4/2019 (thứ Hai).

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2019 được tổ chức từ 19 giờ, ngày 26/4/2019 (thứ Sáu) đến 24 giờ , ngày 01/5/2019 (thứ Tư).

Bảo Ly