(NĐ&ĐS) - Theo báo cáo từ UBND TP Hải Phòng, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nội địa của Hải Phòng mới đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 72,3% dự toán thu ngân sách hơn 27 nghìn tỷ đồng.

Trước số thu chưa như kỳ vọng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, để đảm bảo tốc độ tăng thu ngân sách, Cục thuế TP Hải Phòng cần tập trung thu đối với các đơn vị có số thu lớn như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh hay các sắc thuế thu nhập doanh nghiệp…

chu-tich-hp
Chủ tịch TP Hải Phòng phát biểu tại Kỳ họp thường kỳ tháng 9.

Bên cạnh đó, một số quận huyện được xác định có tiềm năng, có nguồn thu lớn như các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An cũng cần rà soát, đẩy mạnh thu các sắc thuế. Trong đó, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng chỉ rõ nguyên nhân việc thu ngân sách chưa đạt kỳ vọng do các sở Tài chính, sở Tài nguyên và Môi trường chưa hoàn thiện việc xác định giá đất cụ thể để các quận, huyện thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu Cục thuế Hải Phòng thực hiện việc công bố doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ, nợ đọng thuế trên các phương tiện truyền thông để đốc thúc nợ thuế, phí.

Ngoài ra, Chủ tịch TP Hải Phòng cũng nêu những tồn tại, bất cập trong quản lý, điều hành chung như việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở còn chậm; hoạt động giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các dự án trọng điểm của TP; hoạt động quản lý, chỉnh trang đô thị tại một số tuyến phố chính còn chậm, ảnh hưởng đến trật tự hè đường, mỹ quan đô thị.

Hoàng Long