(NĐ&ĐS) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, UBND TP đang trình HĐND thông qua Nghị quyết hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, ngân sách TP sẽ hỗ trợ hơn 335 tỷ đồng để phát triển 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 973 ha.

Theo đó, bình quân, mỗi năm Hải Phòng dùng 50 tỷ đồng ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế đễ hỗ trợ các chủ đầu tư cụm công nghiệp. Các hạng mục được hỗ trợ gồm chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, hỗ trợ chi phí tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí rà phá bom mìn, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp.

hp
Với hơn 335 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách, Hải Phòng sẽ có thêm 23 cụm công nghiệp mới

Trong các khoản hỗ trợ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được xác định là khoản hỗ trợ lớn nhất. Theo đó, Hải Phòng sẽ hỗ trợ cho chủ đầu tư cụm công nghiệp mỗi ha là 250 triệu đồng. Với 973 ha được quy hoạch, giải phóng mặt bằng để làm cụm công nghiệp, các chủ đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn sẽ được hỗ trợ hơn 243 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho hay, các cụm công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng hiện có tỷ lệ lấp đầy cao. Tuy nhiên, vẫn thiếu nhà đầu tư cụm công nghiệp bởi suất đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lớn, thời gian hoàn vốn chậm trong khi đó, làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có Hải Phòng, là dấu hiệu cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách hiện hành về khuyến khích nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp mới chỉ dừng lại ở việc quy định xem xét hỗ trợ lãi suất vay với mức không quá 70% tổng mức đầu tư, miễn tiền thuê đất từ 7 – 15 năm đối với mỗi loại hình cụm công nghiệp, làng nghề.

“Bởi vậy, Hải Phòng sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư vào cụm công nghiệp nhằm tạo ra được 23 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích mặt bằng lên đến gần 1.000 ha”, ông Tùng cho biết thêm.

Hải Phòng hy vọng, với mức hỗ trợ cụ thể, các nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp và thu hút các nhà đâu tư khác tiếp tục tham gia đầu tư, phát triển 23 cụm công nghiệp đã được quy hoạch nhằm tạo quỹ đất sạch, có hạ tầng hoàn chỉnh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong cụm công nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Nam Khánh - Hoàng Long