(NĐ&ĐS) - Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng sẽ dùng ngân sách địa phương hỗ trợ phát triển nghề nông thôn.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm 8 loại dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; 5 loại dự án thuộc Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề và 5 loại công trình xây dựng thuộc hình thức hỗ trợ phát triển làng nghề.

ho tro nong nghiep
Làng nghề đúc đồng truyền thống của Hải Phòng là đối tượng được hỗ trợ

8 nhóm nghề thuộc chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gồm dự án chế biến nông, lâm, thủy sản; dự án thuộc chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề; dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ; dự án sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ phát triển nghề nông thôn; dự án sản xuất, chế tạo thiết bị, máy móc phục vụ nông nghiệp; dự án phát triển sinh vật cảnh; dự án làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái và dự án sản xuất các sản phẩm từ phế, phụ phẩm nông nghiệp.

Đối tượng hỗ trợ thuộc Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề gồm các dự án bảo tồn, phát triển các làng nghề thủ công, mỹ nghệ, điêu khắc, mây tre đan; trồng hoa, cây cảnh với du lịch sinh thái. Hỗ trợ làng nghề bao gồm các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường cho các làng nghề.

Theo quy định của Hải Phòng, các dự án sẽ được hỗ trợ từ 50 đến 100% kinh phí tùy từng dự án. Việc quyết định hỗ trợ được thực hiện hàng năm.

Theo Chủ tịch TP Hải Phòng, hỗ trợ trực tiếp là giải pháp hiệu quả cho các nghề, làng nghề hiện đại hóa công nghệ, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho các nghề và làng nghề truyền thống phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm làng nghề, thực hiện chính sách mỗi làng một nghề, đưa mức tăng trưởng ngành nghề nông thôn đạt trênt 15%/năm, thu hút lao động làm việc tại các làng nghề ...

Được biết, từ năm 2015, cùng với việc quy định xét công nhận nghề, làng nghề truyền thống. Hải Phòng cũng thực hiện hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân được công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống với mức hỗ trợ một lần cho tổ chức bằng 10 lần mức lương tối thiểu, hỗ trợ một lần cho cá nhân bằng 15 lần mức lương tối thiểu.

Nam Khánh - Hoàng Long