(NĐ&ĐS) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp của Hải Phòng phải chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

haiphong_ubnd_nkhanh_fsml
Trụ sở UBND TP Hải Phòng

Theo đánh giá của Hải Phòng, thời gian qua, có các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện khi được TP giao nhiệm vụ thẩm định, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết cho TP các vụ việc cụ thể nhưng các đơn vị này đã tham mưu, đề xuất chung chung, không có đề xuất; khi được giao chủ trì thực hiện lại đề xuất mang tính thoái thác cho các đơn vị khác; đề xuất nhiều phương án xử lý nhưng không nêu quan điểm đề xuất lựa chọn phương án thực hiện cụ thể; chậm trình TP những nhiệm vụ được giao thực hiện ….

Việc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều nhiệm vụ, công việc của TP tồn tại, gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của DN cũng như việc thể chế, cụ thể hoá các đề án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường ...

Có một thực tế, việc tham mưu, đề xuất giải quyết công việc đòi hỏi kiến thức vững vàng, chuyên môn cao, có tính năng động sáng tạo. Tuy nhiên, còn có hiện tượng cán bộ tại đơn vị cấp dưới chưa được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo, năng lực hạn chế dẫn đến việc đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo tại các đơn vị này đạt kết quả hạn chế.

Lãnh đạo TP quy trách nhiệm cho lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của TP trong việc chậm, không tham mưu hoặc tham mưu chung chung.

Nam Khánh - Hoàng Long