(NĐ&ĐS) - Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thực hiện Thông tư 250/2016 của Bộ Tài chính, Hải Phòng sẽ chuyển hoạt động thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ UBND quận Hải An về UBND TP Hải Phòng.

Được biết, năm 2016, HĐND TP Hải Phòng có Nghị quyết về quy định về phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

hai-phong
Hàng hóa qua cảng Hải Phòng được tính phí hạ tầng cảng biển

Trong đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh có sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; mở tờ khai Hải quan tạm nhập hàng hóa tại các tỉnh, TP khác nhưng làm thủ tục tái xuất tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng; Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan mở tờ khai tại Hải quan ngoài cửa khẩu các tỉnh, TP khác nhưng làm thủ tục chuyển cửa khẩu và thực hiện niêm phong Hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng… thuộc đối tượng nộp phí cảng biển.

Theo quy định này, Cơ quan thu phí được Hải Phòng giao cho UBND quận Hải An. Số tiền thu phí được sử dụng để tái đầu tư hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội cho TP Hải Phòng. Theo ghi nhận của Hải Phòng, những năm 2011 – 2018, số phí thu được từ 1.600 – 1.800 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, 10 tháng đầu năm 2019, mặc dù theo báo cáo từ cơ quan chức năng, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 101,5 triệu tấn, tăng 15,47% so với cùng kỳ nhưng số thu phí hạ tầng cảng biển năm 2019 được UBND quận Hải An chỉ ước đạt 1.400 tỷ đồng, thấp hơn số thu được TP  Hải Phòng giao.

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, chuyển thu phí hạ tầng cảng biển từ UBND quận Hải An về TP Hải Phòng là một trong số các giải  pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, xử lý nghiêm những doanh nghiệp chây ỳ, chưa nộp phí cảng biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho Hải Phòng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng chia sẻ thêm, từ năm 2018, cơ quan chức năng của Hải Phòng đã phối hợp cùng Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện thu phí điện tử đối với loại phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển. Bởi vậy, việc chuyển đơn vị thu phí cũng là một trong số các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nam Khánh - Hoàng Long