(NĐ&ĐS) - Mới đây, Bộ Công an đã có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp muốn cấp giấy chứng nhận số chứng minh nhân dân (CMND) cũ.

Hỏi:

Vừa qua tôi đã đến Công an quận để làm thẻ Căn cước công dân (CCCD), cán bộ làm thẻ căn cước công dân (CCCD) cũng đã cắt góc và trả lại giấy CMND cũ hỏng của tôi. Sau đó, tôi xin cấp Giấy chứng nhận số CMND cũ thì Công an quận nói về Công an phường xuất trình hộ khẩu để được giải quyết, nhưng tôi về phường thì Công an phường trả lời là Công an quận mới là nơi có thể cấp Giấy xác nhận số CMND cũ cho tôi. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD thì: Khi Công dân làm thủ tục chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang thẻ CCCD thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu CMND 9 số, CMND 12 số do công dân nộp, sau đó tiến hành như sau:

Trường hợp CMND 9 số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục.

1_97077
Nếu công dân có yêu cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc CMND 9 số có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND cho công dân. (Ảnh minh họa: Tư liệu)

Ngay sau khi nhận CMND đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có yêu cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc CMND 9 số có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND cho công dân. Trường hợp CMND 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMNDvà chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND cho công dân.

Tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD, tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định: Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD ký giấy xác nhận số CMND cho công dân.

Như vậy, trường hợp của bạn Phan Thị Vân Hương có nhu cầu cấp Giấy xác nhận số CMND thì Thủ trưởng cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD trước đây có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND cho bạn.

Theo Bộ Công an/PLVN