(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1-8/8, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra khóa “Huấn luyện cho Tập huấn viên sơ cấp cứu Chữ thập đỏ về 24 kỹ thuật sơ cấp cứu nâng cao” (Chủ đề 1) có 17 thành viên tham dự.

Khóa tập huấn do Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức.

DSCN3394
Ngày đầu học khóa ToT1 năm 2019.

Sau khóa huấn luyện này, các học viên sẽ hiểu được một số đặc điểm cơ bản về giải phẫu – sinh lý, cơ chế, dấu hiệu nhận biết tổn thương liên quan đến 24 kỹ thuật sơ cấp cứu; Mô tả đủ các bước và phân tích được ý nghĩa, yêu cầu phải đạt của mỗi bước trong 24 quy trình kỹ thuật sơ cấp cứu.

Bên cạnh đó, các học viên được thực hành đúng các bước trong quy trình 24 kỹ thuật sơ cấp cứu; Xác định được yêu cầu, vai trò, nhiệm vụ của tập huấn viên trong quá trình huấn luyện các kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản.

Đặc biệt lần này, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên tổ chức học viên được học tập theo bộ “Tài liệu huấn luyện SCC cho Tập huấn viên – Chủ đề 1: 24 Kỹ thuật SCC nâng cao vừa được Bộ Y tế ban hành Quyết định số 7296/QĐBYT ngày 10/12/2018 về việc công nhận bốn (04) chương trình và tài liệu đào tạo về huấn luyện SCC cho Hướng dẫn viên; Tập huấn viên, Tình nguyện viên cấp I-II và người dân tại cộng đồng”.

Được biết năm 2018, các cấp Hội tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 1.962 lớp với 139.903 tham dự học, kinh phí các cấp Hội thực hiện trên 6 tỷ đồng.

Tuấn RC /