(NĐ&ĐS) - Sau khi Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống có bài phản ánh việc Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh xả thải ra môi trường, Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo bước đầu về vụ việc này.

Theo Báo cáo số 2026/STNMT-CCMT ngày 02/11 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về kết quả kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, thì chỉ tiêu BOD­­­5(20oC) vượt 1,8 lần (89/49,5 mg/l) và chỉ tiêu Tổng Nitơ vượt 1,19 lần (94/79,2 mg/l) so với giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 63:2017/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

nha-may-san
Nước thải đen ngòm từ nhà máy tinh bột sắn sông Dinh. 

Với những sai phạm về việc xả thải nói trên, Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty Cổ phần Fococev Quảng Bình khẩn trương có biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo nước thải phải được thu gom, xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Báo cáo kết quả khắc phục về Sở TN&MT trước ngày 15/11/2018 để theo dõi, giám sát.

Sở cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Fococev Quảng Bình thực hiện nghiêm túc các nội dung bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nâng cấp nhà máy tinh bột sắn sông Dinh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 28/06/2017, lập hồ sơ báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trình Sở TN&MT kiểm tra, xác nhận theo đúng quy định.

Theo ông Phan Xuân Hào – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Quảng Bình), sau khi báo phản ánh, Chi cục đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra ngay, thực hiện lấy mẫu nước tại cống xả thải để phân tích. Ông Hào cho hay, đơn vị này chưa đảm bảo tiêu chuẩn nước thải khi thải ra hồ vì hồ chứa xảy ra sự cố.

Ông Hào cho biết, đơn vị này đang xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy tinh bột sắn sông Dinh, yêu cầu doanh nghiệp này khắc phục sự cố mới được vận hành lại.

Trước đó, như baonhandao.vn đã phản ánh, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy tinh bột sắn sông Dinh nhiều lần “bức tử” môi trường xung quanh.

Đáng nói rằng, sông Dinh là con sông đi qua địa bàn 3 xã Nam Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch và là nguồn cung cấp nước cho người dân 3 xã này. Người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng ô nhiễm, nhưng đến nay vấn nạn đầy lo ngại này vẫn còn tiếp diễn.

Mong rằng, lần này, Sở TN&MT tỉnh và các cơ quan chức năng ở địa phương sẽ vào cuộc rốt ráo, buộc doanh nghiệp xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường nơi đây.

Tuấn Tài – Đình Trương