(NĐ&ĐS) - 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, đến nay cả nước đã có 99,4% số xã có đường nông thôn đến trung tâm xã, 100% số xã và 99,2% số hộ nông thôn có điện, 99,7% số xã có trường tiểu học và trường mẫu giáo, 99,5% số xã có trạm y tế, 88,5% dân số nông thôn được cấp nước sạch hợp vệ sinh. Thành tựu của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đạt được trong thời gian qua có đóng góp rất tích cực của Agribank - Ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn.

Đặc biệt, đã có 42% số xã của Việt Nam đạt tiêu chí là xã nông thôn mới. Có trên 13.000 hợp tác xã nông nghiệp cùng với trên 35.000 trang trại, đặc biệt, nhiều hộ nông dân xuất sắc đã xuất hiện trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh và tỉ lệ hộ nghèo nông thôn giảm mạnh, bình quân 1,5%/năm. Những chuyển biến tích cực này đã mang lại những kỷ lục cho ngành nông nghiệp, năm 2017, xuất khẩu gạo của Việt Nam thuộc tốp đầu thế giới, xuất khẩu nông nghiệp đạt 36 tỷ USD. Năm 2018 tiếp tục lập kỷ lục mới với kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 40 tỷ USD. Thành tựu này, có sự đóng góp không nhỏ của Agribank đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”  góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp.

a1
Agribank và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Phối hợp với Hội nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội đưa chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phát huy hiệu quả
 
Với nhận thức giai cấp nông dân chiếm vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, từ năm 1997 đến nay, trên cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã chủ động quan hệ hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc phối hợp triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc ký kết Nghị quyết Liên tịch số 2308/NQLT-1999 ngày 09/10/1999; phối hợp triển khai Quyết định 67/1999/QĐ-TTg của Chính phủ, ký kết các thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ (nay là Nghị định 116/2018/NĐ-CP). Theo đó, Agribank chi nhánh các tỉnh/thành, huyện/thị đã thống nhất nội dung và ký kết văn bản thỏa thuận với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời Agribank cũng đã ban hành các văn bản có liên quan về hướng dẫn cho vay thông qua tổ vay vốn và được các chi nhánh trong toàn hệ thống quán triệt, triển khai cụ thể.
a2
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham gia Đại hội
Một trong những cách làm, sáng tạo của Agribank nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh là phối hợp với Hội nông dân các địa phương thành lập được trên 57.000 tổ vay vốn và hơn 1,3 triệu tổ viên tham gia. Dư nợ cho vay qua tổ vay vốn và dư nợ bình quân một tổ liên tục tăng, hiện nay dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt 100 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,3% tổng dư nợ). Tại nhiều địa phương trên cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Phú Thọ… mô hình tổ vay vốn được Agribank triển khai rất mạnh và hiệu quả. Mô hình cho vay qua tổ vay vốn là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện hơn cho khách hàng, nhất là các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa được tiếp cận nguồn vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về phương thức đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, góp phần quan trọng trong giảm áp lực quản lý khách hàng của Agribank, được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, các hộ trong tổ nhóm liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả để nâng cao thu nhập, tạo tính cộng đồng ngày càng gắn bó, tạo niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
a3
Agribank luôn kiên định mục tiêu vì "Tam nông" phát triển bền vững
Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, mỗi năm bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, xử lý rủi ro đối với các đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng thuộc các chương trình chính sách, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Agribank tiết giảm chi phí hoạt động, hàng năm dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, đường giao thông nông thôn, trạm y tế xã. 
 
Hiện nay, Agribank đã và đang tiên phong phục vụ gần 04 triệu khách hàng vay vốn, chủ lực triển khai 09 chương trình tín dụng chính sách: Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/tổ liên kết; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 63,65,68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2009/TT-NHNN; Cho vay xây dựng Nông thôn mới; Cho vay gia súc, gia cầm; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản; Tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”, trong đó cho vay xây dựng nông thôn mới Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước, với 2,6 triệu khách hàng dư nợ. Bên cạnh đó, Agribank cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, có đóng góp tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.
 
Có thể khẳng định rằng, việc tăng cường hợp tác liên ngành giữa Agribank với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội liên hiệp phụ Nữ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng, có hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc giúp các hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.
a4
 Mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nông dân Việt Nam
 
Theo đại diện của Agribank cho biết:  việc đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn vẫn còn hạn chế, dàn trải chưa đáp ứng được nhu cầu; vốn đầu tư tư nhân ít, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng dưới 2%), chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quy mô sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, năng lực sản xuất hạn chế, đầu tư thiếu đồng bộ, máy móc thiết bị sản xuất, chế biến chậm đổi mới; cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ; công tác quy hoạch theo phong trào; sự tuân thủ quy hoạch thấp; chưa xây dựng được các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ dẫn đến thường xuyên xảy ra tình trạng được mùa rớt giá. Cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp chi phí cao, chênh lệch lãi suất thấp, rủi ro lớn do thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, thị trường thiếu minh bạch... Nguồn vốn cho vay của Agribank là nguồn vốn thương mại, huy động từ thị trường nên lãi suất đầu vào cao. Nhu cầu tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn rất lớn, trong khi Agribank chưa cổ phần hóa và chưa được tăng vốn điều lệ nên Agribank gặp khó khăn về bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu và tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thị trường bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển, số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế. Tiến độ giải ngân một số Dự án ODA còn chậm, đối tượng vay khó tiếp cận nguồn vốn dự án do đối tượng khách hàng là tổ hợp tác hoặc hợp tác xã năng lực yếu, không đủ điều kiện vay vốn, không có vốn góp của xã viên.
a5
Đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban kinh tế TW trao tặng Bằng khen cho Agribank vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Trước thực tế này, Agribank  đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và các Bộ, Ngành: Tăng cường đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là đầu tư từ ngân sách nhà nước về cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, các yếu tố đầu vào, trợ giá…; Xem xét mở rộng đối tượng đầu tư một số dự án tài trợ ODA để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng số lượng khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; Xây dựng quy hoạch phù hợp đặc điểm kinh tế vùng, định hướng ngành, các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những vùng tập trung quy mô lớn, mô hình chuỗi giá trị liên kết trên cơ sở thế mạnh và đáp ứng nhu cầu thị trường; Xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tuyên truyền tích cực định hướng sản xuất nông nghiệp, kiến thức về nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đến những người nông dân đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu vùng xa; Kiên quyết và có lộ trình từng bước nâng cao tính minh bạch của thị trường nông nghiệp, xử lý nghiêm những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh; Đối với sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, mở rộng đối tượng, đơn giản hóa thủ tục, tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia, có chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm cho người tham gia sản xuất nông nghiệp...
a6
Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Agribank vì đã có nhiều đóng góp vào thành công của đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam nhiệm kỳ năm 2018 – 2023
Trong thời gian tới, Agribank cam kết tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển “Tam nông”; đồng thời xác định vẫn lấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn là địa bàn chiến lược, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là phân khúc chính.
 
Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biều dương và trao tặng Bằng khen cho tập thể Agribank đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Ngày 13/12/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao tặng Bằng khen cho tập thể Agribank vì đã có nhiều đóng góp vào thành công của đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam  nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.
PV