(NĐ&ĐS) - Con kênh Chiến Lược tại quận Bình Tân là một trong những con kênh ô nhiễm nặng tại TP.HCM. Trước đây con kênh này đầy ngập rác thải, bốc mùi hôi thối nồng nặc nhưng thời gian gần đây đã giảm tải được phần nào lượng rác nhờ người thương binh Nguyễn Ngọc Đức

Kha Nguyễn