(NĐ&ĐS) - Có những người sinh ra không được lành lặn, vẹn nguyên như bao người khác, nhưng nghị lực, ý chí khát khao khẳng định mình của họ đã vượt lên bất chấp mọi hoàn cảnh để trở thành người có ích cho gia đình, có đóng góp cho cộng đồng, xã hội và anh Kim Ngọc Oánh (xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là một con người như thế.

Khuê Quân - Quốc Nam